Üle-eelmise aasta müügitulu
(eurodes)
Liikmemaks kalendriaastas
(EUR)
Mikroettevõte, GTIN-koodide arv piiratud *60
0 .. 190 tuhat100
190 .. 600 tuhat168
600 tuhat .. 1,9 milj.280
1,9 .. 6 milj.380
6 .. 19 milj.496
19 .. 45 milj.660
45 .. 70 milj.840
>70 milj.980
kuni 10 GLN-koodi / 1 milj. SSCC-koodi kasutusõigus60
kuni 1000 GLN-koodi / 100 milj. SSCC-koodi kasutusõigus100
üle 1000 GLN / 100 milj. SSCC kasutusõigus vastavalt firma müügitulule
* maksimaalselt kuni 9 GTIN-koodi kasutusõigus, müügitulu 0..190 tuhat eurot