Transpordipakendite märgistamine

Hulgipakend

Tootja pakendab üksiktooted ehk põhiartiklid kaubandusvõrku saatmiseks transpordi- ehk hulgipakendisse.

Hulgipakend (näit. kast) märgistatakse üksiktootest erineva GTIN-koodiga. Niipalju kui on erineva suurusega hulgipakendeid, peab olema ka erinevaid GTIN-koode. Hulgi-/rühmapakendeid märgistatakse kas GTIN-13 numberkoodiga, mis koosneb GS1 ettevõtteprefiksist, tootekoodist ja kontrolljärgust või GTIN-14 numberkoodiga, mis sisaldab üksiktoote (põhiartikli) GTIN-13 koodi ja tootegruppi tähistavat indikaatorit väärtusega 1 kuni 8 (näit. 1 - kastis on 6 purki; 2 -kastis on 12 purki jne.).

Logistiline ühik

Logistiline ühik (näit. kaubaalus) on transportimiseks või ladustamiseks kokkupandud toodete kogum, mida on vaja juhtida läbi kogu tarneahela.

Logistiliste ühikute jälgimiseks tarneahelas kasutatakse GS1 süsteemi standardit SSCC (Serial Shipping Container Code). Iga üksik logistiline ühik märgistatakse unikaalse koodiga ja iga uue logistilise ühiku laost välja saatmisel genereeritakse uus kood. Kui koostööpartnerite laosüsteemid võimaldavad lugeda SSCC koode ja vahetavad omavahel EDI sõnumeid, mis kirjeldavad ära logistilise ühiku (kaubaaluse) sisu, siis muud infot peale SSCC koodi polegi vaja esitada.

GS1 Euroopa organisatsioon on välja töötanud Euroopa riikide jaoks ühtsed eeskirjad logistiliste ühikute märgistamiseks.

Logistilise etiketi koostamise veebiabi võimaldab koostada logistilise sildi näidise.

GS1 Estonia liikmed saavad liikmekeskkonnas kasutada kastidele ja kaubaalustele GS1-128 siltide tegemiseks spetsiaalset vöötkoodigeneraatorit, kuhu sisestavad juba täpsed andmed (GTIN, säilivusaeg, partiinumber, kaal jne.)